Pijn

Pijn in algemeenheid en de rol die acupunctuur & fysiotherapie bij pijnklachten kunnnen betekenen.