World Health Organization (WHO)

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) heeft de effecten van acupunctuur specifiek onderzocht en benoemd.

In 1979 heeft de WHO een lijst opgesteld van indicatiegebieden voor acupunctuurbehandeling. Sinds die tijd heeft acupunctuur en de gehele Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCG) veel ontwikkeling doorgemaakt. Onder andere door het openen van de Chinese grenzen en het beschikbaar komen van onderzoek en publicaties heeft de WHO de Traditional Medicine (TM) en de CAM (Complementary / Alternative Medicine), waar de TCM acupunctuur en kruidentherapie een belangrijk deel vanuit maakt, tot een erkende geneeskunde gedefinieerd.

De effectiviteit van acupunctuur
De WHO heeft vier lijsten opgesteld waarbij de effectiviteit van acupunctuur is beoordeeld op basis van effectiviteit en wetenschappelijk onderzoek. De WHO stelt “ziekten, symptomen en condities waar acupunctuur een effectieve behandeling is”, “ziekten, symptomen en condities waar acupunctuur een effectieve behandeling is echter nader onderzoek nodig is”, “ziekten, symptomen en condities waar acupunctuur effect heeft en de moeite waard is omdat de regulier westerse behandeling moeilijk is”, en “ziekten, symptomen en condities waar acupunctuur geprobeerd kan worden vooropgesteld dat de acupuncturist beschikt over moderne medische kennis en de juiste apparatuur”.

De lijst van specifieke indicatie gebieden waar acupunctuur een effectieve behandeling is volgens de WHO (de lijst is hier niet volledig weergegeven):

Momenteel wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de effecten van acupunctuur & fysiotherapie. Ook Shoupraktijk organiseert en doet mee aan verschillende onderzoeken. Natuurlijk worden patiënten hierover vooraf duidelijk geïnformeerd (lees meer →).