Vragen

Acupunctuur, traditioneel Chinese geneeskunde, is een betrekkelijk onbekende behandelmethode in Nederland.

In de Verenigde Staten van America en vooral in het Oosten (China, Thailand, India, Indonesië, Japan) wordt acupunctuur in alle moderne ziekenhuizen aangeboden en wordt Traditioneel Chinese Geneeskunde aan de universiteiten onderwezen. Een aantal veel gestelde vragen en antwoorden:

Word ik vooraf geïnformeerd over het behandeltraject?

Ja, u krijgt vooraf, vaak meteen de eerste behandeling te horen hoe het behandeltraject er voor u uit gaat zien. Ook wordt u verteld hoeveel behandelingen bij benadering nodig zullen zijn en hoe de behandelingen eruit gaan zien (oefenschema, voedingsadvies, acupunctuur, Chinese kruiden etc.). 

Wordt er een diagnose gesteld?

Ja er wordt meteen, zeker na de tweede behandeling, tijdens het bespreken van uw klacht een diagnose gesteld. De diagnose wordt volgens de traditioneel Chinese geneeskunde en de regulier Westerse geneeskunde aan u uitgelegd en met u besproken. 

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Een sluitend antwoord kan alleen worden gegeven gebaseerd op de diagnose van de patient. Een vuistregel is: klachten met een sluipend karakter die al langer bestaan hebben meer tijd nodig om te genezen, bijvoorbeeld 3 maanden 1 behandeling per week. Acute klachten zijn vaak sneller te genezen, een korte periode van stress kan met 6 behandelingen in 3 weken opgelost zijn. 

Krijg ik Chinese kruiden / geneesmiddelen voorgeschreven?

Het kan zijn dat er wordt aangeraden Chinese kruiden te gebruiken. Dit kan in de vorm van thee, een voedingssupplement of een voedingsadvies. Dit wordt vooraf met u overlegd. De traditioneel Chinees geneeskundige & fysiotherapeut is niet gemachtigd reguliere medicatie voor te schrijven. 

Wat als mijn klacht niet verbetert?

Vooraf, zeker bij de tweede behandeling, wordt de diagnose en het behandelplan met u besproken. Indien er tijdens het behandeltraject aanleiding is af te wijken van het behandelplan wordt dit met u besproken. 

Ben ik voor de behandelingen verzekerd?

Uw ziektekostenverzekering bepaalt de hoogte van de vergoeding voor de behandelingen. Kijk hiervoor in uw ziektekosten verzekeringspolis of bel met uw verzekeraar. In het menublad “wat u moet weten over de behandeling” kunt u een actueel overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar en polis bekijken. 

Waar vind ik meer informatie over acupunctuur en fysiotherapie?

Op deze website vindt u meer informatie. U vindt ook een paar “links” onder het menublad “zorgprofessionals” naar websites waar meer over Complementary en Alternative Medicine (CAM) te vinden is. 

Kan ik bij shou voor elke klacht behandeld worden?

Nee, dat kan niet. Zowel acupunctuur als fysiotherapie en de combinatie daarvan kennen hun grenzen qua indicatie gebied. Dit geldt natuurlijk voor elke vorm van geneeskunde. Wel is het zo dat acupunctuur & fysiotherapie dan een goede aanvulling zijn op het bestaande behandeltraject om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicatie te verlichten of pijn te bestrijden.

Hoelang duurt een consult / behandeling?

Een behandeling duurt circa 35 minuten. Behandeling voor cosmetische kwesties in het aangezicht duren vaak langer (tot 60 minuten). Behandelingen waarbij meerdere therapien worden toegepast, denk aan moxa, massage, oefentherapie en acupunctuur duren ook vaak langer (tot 45 minuten).

Moet ik in acupunctuur / fysiotherapie geloven?

Nee, u hoeft nergens in te geloven. Het is belangrijk vertrouwen te hebben in de behandeling. Dit maakt de behandeling prettiger, effectiever en doeltreffender. 

Moet ik mijn behandelend (huis)arts informeren?

Nee dat hoeft niet, maar is soms wel raadzaam. Acupunctuur & fysiotherapie hebben minimale bijwerkingen en leiden zelden tot complicaties met andere behandeltrajecten. Shoupraktijk onderhoudt contacten met de zorgprofessionals in de regio en daarbuiten waardoor overleg, indien gewenst, snel te realiseren is. 

Heb ik voor de behandeling een verwijzing (bijvoorbeeld van mijn huisarts) nodig?

Nee, u heeft geen verwijzing nodig. Shoupraktijk en de therapeuten zijn geregistreerd als instituut en zorgprofessionals voor traditioneel Chinese geneeskunde & fysiotherapie. 

Doet de behandeling pijn?

Nee de behandeling doet normaal gezien geen pijn. Het zetten van bepaalde acupunctuurpunten combinaties met naalden kan wel gevoelig zijn. Dit wordt vooraf aan u gemeld en met u besproken. Vaak is het effect van de behandeling met acupunctuur naalden juist ontspannend en pijnverdrijvend. 

Is acupunctuur & fysiotherapie wetenschappelijk onderbouwd?

Ja, er zijn veel wetenschappelijke literatuurstudies en onderzoeksresultaten te vinden over traditionele Chinese geneeskunde en fysiotherapie. Op deze website vindt u een aantal recente voorbeelden op het menublad “Wetenschap”. 

Krijg ik oefeningen mee naar huis?

Ja, dat kan. Het is natuurlijk afhankelijk van uw klacht of oefeningen geïndiceerd zijn. Echter voor vrijwel elke klacht is er een eenvoudig oefenschema te ontwikkelen waardoor de efficiëntie van de behandeling groter wordt. 

Kan ik de behandeling (tijdelijk) onderbreken?

Ja dat kan, maar is niet wenselijk. Er wordt in uw behandeltraject natuurlijk rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, vakanties en andere calamiteiten. 

Krijg ik een voedingsadvies mee naar huis?

Ja dat is mogelijk. Voeding is in grote mate verantwoordelijk voor onze gezondheid en staat vaak direct in relatie tot de klacht. Een voedingsadvies wordt altijd gedetailleerd met u besproken. 

Tot wie wend ik mij als ik ontevreden ben?

Graag in eerste instantie tot de therapeuten van Shoupraktijk. Het overgrote deel van de klachten wordt dan direct geadresseerd en opgelost. U kunt zich ook wenden tot de beroepsverenigingen of patiënten verenigingen. U vindt deze op de website onder het menublad “Zorgprofessionals”.

Moet ik speciale kleding dragen / meenemen voor de behandeling?

Ja, dat is wenselijk. Voor de behandeling is een ontbloot lichaam (onderkleding blijft aan) noodzakelijk. Soms is het ook wenselijk oefen kleding mee te brengen. Shoupraktijk voorziet in handdoeken, afdekmateriaal, badjassen en voetslippers.

Is de praktijk rolstoel toegankelijk?

Ja, Shoupraktijk is rolstoel toegankelijk. Indien van toepassing is het gewenst dit voor het eerste consult aan te geven. 

Zijn er meer acupuncturisten / fysiotherapeuten in de buurt?

Ja, er zijn meer acupuncturisten / fysiotherapeuten in de buurt. Het aantal acupunctuur & fysiotherapie therapeuten is echter beperkt. Juist in deze integratie geneeskunde van regulier westerse geneeskunde & traditioneel Chinese geneeskunde ligt een belangrijk voordeel voor de patiënt.

Is acupunctuur een laatste redmiddel?

Nee dat is het niet. Helaas wordt er gezien de onbekendheid in Nederland vaak niet als eerste aan gedacht bij ziekte, en dat is jammer. Met name ook preventief is acupunctuur & fysiotherapie een uitstekende therapie die veel klachten kan voorkomen. 

Word ik doorverwezen als de behandelingen niet het gewenste resultaat hebben?

Indien de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert wordt dit met u besproken. Shoupraktijk onderhoudt contacten met zorgprofessionals in de regio en daarbuiten om in voorkomend geval direct een oplossing voor u te kunnen bieden. 

Wat is de NPVA?

De Nederlandse Patienten Vereniging voor Acupunctuur. 

Wat is de NVA?

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. 

Wat is het KNGF?

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 

Wat kan ik doen als ik tevreden ben?

Genieten van Shou, een lang en gezond leven.

Indien u een andere vraag heeft of ergens over wenst te spreken stuur dan een email aan hein@shoupraktijk.nl of bel met 06 – 20352181.