Wat u moet weten over de behandeling

De behandeling wordt gegeven in de Shou praktijk in het monumentale pand ‘het atelier’ aan de Baandervesting in Edam, op loopafstand van het stadscentrum.

Diagnose stellen
U vult voor de eerste behandeling een vragenformulier in en brengt dat mee. Tijdens het eerste bezoek wordt samen met de patiënt een beeld gevormd van de klacht. De klacht wordt met u besproken en er wordt een pols- en tongdiagnose gesteld. Er wordt ook een gedetailleerd bewegingsonderzoek gedaan.

Eén van de behandelruimtes.

Eén van de behandelruimtes

U wordt vervolgens behandeld in een van de units van de praktijk op een comfortabele ligbank. Er zullen (pijnloos) een aantal acupunctuurnaaldjes worden geplaatst terwijl u ontspannen ligt. De acupuncturist prikt vaak meer punten die samenhangen met de klacht. Dat gebeurt om de balans efficiënter te herstellen. Iets meer gewicht op de linker schaal en tegelijk iets minder gewicht op de rechter schaal van de weegschaal laat de balans sneller herstellen dan alleen extra gewicht op de linker schaal.

Tijdens de behandeling voelt een patiënt zich vaak loom en slaperig worden. Soms komen er emoties los; denk aan verdriet, vreugde of boosheid. Dit is niets bijzonders en geeft, vooral na afloop van de behandeling, een positief gevoel.

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Cosmetische behandelingen duren langer.

Het tweede consult (een aantal dagen later) begint met een korte evaluatie en pols- en tongdiagnostiek. Daarna wordt behandeling voortgezet. Bij de derde behandeling wordt het definitieve behandelplan met u besproken en ontvangt u, indien van toepassing, een voedings- en leefadvies. Soms worden er Chinese kruiden voorgesteld ter ondersteuning van de behandeling. Shoupraktijk beschikt hiervoor ook over een kruidenapotheek.

Dit is Chinees voor de naam "Hein Koops". Deze afbeelding wordt vervangen door een andere visual!

Dit is Chinees voor de naam “Hein Koops”.

Het behandeltraject wordt vooraf besproken
Over het algemeen zijn klachten van meer acute aard (ontstaan in een periode van weken voorafgaand aan het eerste consult) binnen een aantal weken op te lossen. Denk daarbij aan circa 8 tot 12 behandelingen binnen een periode van 1 tot 2 maanden. Klachten die een langere aanlooptijd hebben en meer van sluipende aard zijn zoals langdurige hoofdpijnklachten, verhoogde bloeddruk of astma of eczeem, vereisen een langer behandeltraject. De behandelfrequentie ligt dan vaak lager (1 maal per week). Het behandelplan en traject worden vooraf duidelijk met u besproken.

Shou onderhoudt op uw verzoek contact met uw arts en zorgverlener
Soms biedt acupunctuur of fysiotherapie geen uitkomst of is behandeling op dat moment niet verstandig. Shou bespreekt dit uiteraard vooraf met u en zoekt verder naar een oplossing voor uw klacht. Shou onderhoud hiervoor contacten met zorgverleners (huisartsen, dietisten, medischspecialisten, psychologen, bewegingswetenschappers, ziekenhuizen, gezondheidscentra, sport medisch adviescentra) in de regio en daarbuiten.

Vergoeding
De behandelingen acupunctuur / fysiotherapie worden door de meeste zorgverzekeringen (deels) vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wat de vergoeding is. Shou factureert behandelingen maandelijks. Directe betaling na de behandeling op factuur is ook mogelijk in de praktijk.

Shou staat voor een gezond en lang leven.